Een gemeente die het lokale MKB kansen biedt

13 februari 2013

Onlangs organiseerde de inkoopafdeling van een gemeente een aantal ontbijtsessies met het MKB uit de regio. Daarin legde de wethouder uit, dat hij met lede ogen aanzag dat ’s morgens heel vroeg allemaal busjes mensen met wallen onder de ogen de gemeente verlaten om elders werk uit te voeren en even later van allerlei kanten busjes van elders de gemeente binnenkomen voor soortgelijk werk. Dat is natuurlijk ook een rare situatie en een verspilling van tijd en energie, onnodige vervuiling en een aanslag op het privéleven van die arme mensen.
Om hier iets aan te doen, hanteert die gemeente haar zogenaamde duurzaamheidsladder bij aanbestedingen. Aanbieders moeten bijvoorbeeld hun “ecologische footprint” of het aantal vervoersbewegingen betrekken bij het aanbieden op werk voor de gemeente. Daarbij zijn bedrijven uit de regio natuurlijk in het voordeel, want zij hoeven minder reisafstand af te leggen om bij het werk te komen. Op zich natuurlijk raar dat er een duurzaamheidsladder nodig is om de selectie te kunnen maken voor regionale bedrijven. Als er minder vervoersbewegingen zijn, dan is het toch ook gewoon goedkoper? Maar goed, het is voor de gemeente een van de weinige middelen om bij een aanbesteding de lokale partijen extra kansen te geven. De regelgeving laat niet toe dat er als eis gesteld wordt dat de inschrijver uit de regio komt.

Maar deze gemeente doet meer. Volgens de aanbestedingsregels moeten opdrachten boven bepaalde drempelbedragen Europees worden aanbesteed. Beneden die drempelbedragen kan de gemeente onderhands of meervoudig onderhands aanbesteden.

 

Vond u dit artikel interessant? Deel het in uw sociale netwerk via de links onderaan deze webpagina.

 

Werken

De gemeente heeft binnen de mogelijkheden van de wet het maximumbedrag voor onderhandse aanbesteding van werken opgehoogd naar € 100.000. Dat betekent, dat zij opdrachten tot € 100.000 rechtstreeks kunnen gunnen aan een partij naar voorkeur. En die voorkeur ligt expliciet bij lokale partijen. Bedrijven die goed bekend staan bij de gemeente hebben daar dus veel voordeel bij. Maar voor nieuwkomers ligt er wel een drempel. Zij komen er niet gemakkelijk tussen, dus zij moeten meer hun best doen om zich bekend te maken bij de gemeente.

Het maximumbedrag voor meervoudig onderhandse aanbestedingen van werken gaat naar € 1.000.000. Bij deze procedure nodigt de gemeente 3 tot 5 partijen naar keuze uit om een offerte uit te brengen. Pas bij bedragen boven een miljoen gaat de gemeente over tot Europees aanbesteden. Voor opdrachten beneden de € 1.000.000 is het dus belangrijk om bekend te zijn bij de gemeente en bij potentiële opdrachtgevers binnen de gemeente. Bij de Europese aanbesteding past de gemeente dan de duurzaamheidsladder toe om lokale bedrijven binnen de regels maximale kansen te bieden.

Diensten en leveringen

Voor diensten en leveringen hanteert de gemeente bedragen tot € 50.000 voor onderhandse aanbestedingen en € 200.000 voor meervoudig onderhandse aanbestedingen. Boven de € 200.000 wordt Europees aanbesteed, met toepassing van de duurzaamheidsladder als een van de selectiecriteria.

Loket voor nieuwkomers

Omdat er meer onderhands wordt aanbesteed is het moeilijker geworden voor startende bedrijven om opdrachten te krijgen. Ze weten eenvoudig niet van het bestaan van die opdrachten, aangezien ze niet worden gepubliceerd, dus ze kunnen er ook niet op aanbieden. De gemeente is zich dat bewust en heeft dus een loket geopend waar nieuwe bedrijven zich kunnen melden. Zij worden dan doorverwezen naar potentiële opdrachtgevers binnen de gemeente en kunnen zich daar presenteren en hun verhaal doen en zorgen dat ze een onvergetelijke indruk achterlaten. Dat heeft dan, als zij het goed gedaan hebben, als resultaat dat zij bij een volgende gelegenheid ook uitgenodigd zullen worden voor de meervoudige aanbestedingen en misschien zelfs voor een enkelvoudige onderhandse aanbesteding.

Alternatief: meedoen als onderaannemer

Vind je als ondernemer te weinig gehoor bij de gemeente of blijkt het toch te moeilijk om binnen te komen, dan kun je als alternatief proberen om andere bedrijven te interesseren voor jouw dienstverlening of jouw producten. Dan kun je als onderaannemer toch opdrachten voor de gemeente uitvoeren en op die manier zorgen dat je in het vizier bent voor nieuwe opdrachten, die je wellicht zelfstandig kunt uitvoeren.

Reactie toevoegen

Pagina's